ข้อตกลงผู้ใช้บริการ

อัปเดตล่าสุด: 23 มิถุนายน 2022


ขอต้อนรับเข้าสู่การใช้บริการเกมที่มอบให้โดย 【Playbest. Ltd.】 (ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า "บริษัท") เพื่อปกป้องสิทธิ์และประโยชน์ของตัวคุณเอง โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุอย่างระมัดระวังก่อนใช้งานโปรแกรมเกมและบริการที่เกี่ยวข้องจากทาง


เว้นแต่คุณได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลงฉบับนี้แล้ว คุณไม่มีสิทธิ์ใช้บริการเกมของบริษัท ถ้าคุณคลิกตกลง ยอมรับ, หรือถัดไป, หรือคุณลงทะเบียนหรือใช้บริการเกมของบริษัท จะถือว่าคุณได้อ่านเนื้อหาทั้งหมดของข้อตกลงฉบับนี้แล้ว หลังจากนั้น คุณไม่อาจแก้ตัวในรูปแบบใดก็ตามในเรื่องการไม่ได้อ่าน/ไม่ยอมรับในเนื้อหาของข้อตกลงฉบับนี้หรือด้วยเหตุผลคล้ายกัน


ถ้าคุณเป็นผู้เยาว์, โปรดอ่านข้อตกลงฉบับนี้พร้อมกับผู้ปกครองคุณและหรือได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองคุณ, รวมทั้งข้อกำหนดของข้อตกลงฉบับนี้ทั้งหมด, และคุณใช้บริการเกมของบริษัทเพื่อชำระเงินให้บริษัทเพื่อคุณสามารถใช้บริการเกมของบริษัท เฉพาะกรณีที่คุณยอมรับในพฤติกรรมของค่าธรรมเนียม


1. คำจำกัดความ


1. ซอฟท์แวร์เกม: อ้างอิงถึงซอฟท์แวร์เกมที่บริษัทจัดหาให้ที่สามารถใช้งานบนอุปกรณ์มือถือ เช่นเดียวกับการอัปเดท อัปเกรดและส่วนขยายของซอฟท์แวร์เกม, รวมถึงเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์เกม เวบไซต์ ฟอรั่มหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น


2. บริการเกม: อ้างอิงถึงซอฟท์แวร์เกมที่บริษัทจัดหาให้และบริการทางออนไลน์หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์เกม


3. คุณ: ในฐานะ "ผู้เล่น " หรือ "ผู้ใช้งาน " นั่นคือ บุคคลทั่วไปที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ซอฟท์แวร์บริษัทเราหรือยอมรับบริการเกมของเราด้วยวิธีการทางกฎหมาย


2. ขอบเขตของข้อตกลง


1. หัวข้อสัญญา: ข้อตกลงนี้จัดทำร่วมกันโดยผู้ใช้งานและบริษัท, ผู้ให้บริการเกมของบริษัท และมีผลทางกฎหมาย


2. ข้อตกลงเพิ่มเติม: เนื่องด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมอินเตอร์เน็ต, ข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ไม่สามารถระบุรายการและครอบคลุมสิทธิ์และภาระผูกพันทั้งหมดของคุณและบริษัทได้อย่างสมบูรณ์แบบ, และข้อตกลงที่มีอยู่ไม่สามารถรับประกันว่ามันจะตรงตามความต้องการด้านการพัฒนาในอนาคตได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น, "นโยบายความเป็นส่วนตัว " กฎเกมและเวอร์ชั่นที่ปรับปรุงเป็นข้อตกลงเพิ่มเติมทั้งหมดของข้อตกลงนี้, ซึ่งเท่าที่แยกออกจากข้อตกลงนี้และมีผลทางกฎหมายเดียวกัน ถ้าคุณใช้บริการเกม, จะถือว่าคุณยอมรับในข้อตกลงเพิ่มเติมด้านบน


3. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง: บริษัทมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนข้อกำหนดของข้อตกลงนี้เมื่อจำเป็น คุณสามารถตรวจสอบเวอร์ชั่นล่าสุดของข้อกำหนดของข้อตกลงบนหน้าที่เกี่ยวข้องได้ ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลง คุณควรหยุดการใช้บริการเกมของบริษัทจากวันที่ยืนยันการเปลี่ยนแปลง ถ้าคุณใช้งานบริการเกมของบริษัทต่อไปหลังการเปลี่ยนแปลงมีผล จะถือว่าคุณยอมรับในการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับผล


3. บัญชีเกม


1. ก่อนใช้งานบริการเกม คุณต้องใช้ข้อมูลตัวตนที่แท้จริงของคุณ เบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือบัญชีบุคคลที่สามที่ได้รับการรับรองโดยบริษัท (เช่น Google, Facebook, เป็นต้น) เพื่อลงทะเบียนบัญชีเกม (หลังจากนี้จะเรียกว่า "บัญชีผู้ใช้งาน ")


2. ข้อตกลงผู้ใช้งานที่คุณมอบข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อลงทะเบียน จะเป็นพื้นฐานเดียวสำหรับบริษัทในการพิจารณาการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งานและบัญชีเกมเพื่อระบุตัวตนของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานจำเป็นต้องเก็บรักษาบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านอย่างเหมาะสม และเพื่อใช้บัญชีและรหัสผ่านของเขาอย่างมีเหตุผล บริษัทจะใช้มาตรการทางเทคนิคและการจัดการเพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของบัญชีและรหัสผ่านของผู้ใช้งาน ถ้ามีฝ่ายใดล้มเหลวในการทำตามภาระหน้าที่ซึ่งกล่าวไว้ด้านบนและทำให้บัญชีและรหัสผ่านถูกขโมยหรือสูญหาย ซึ่งสร้างความเสียหายต่อสิทธิ์ของคุณและของผู้อื่น จะต้องรับผิดชอบทางกฎหมายที่เกิดจากการกระทำดั่งกล่าว


3. หากคุณพบว่าบัญชีและรหัสผ่านของคุณมีการเข้าสู่ระบบอย่างผิดปกติหรือถูกผู้อื่นใช้งานโดยมิชอบ คุณควรแจ้งให้บริษัททราบเพื่อใช้มาตรการที่จำเป็นสำหรับบัญชีและรหัสผ่านของคุณ, รวมถึงแต่ไม่จำกัดในการระงับการเข้าสู่ระบบและใช้งาน, และหยุดใช้บัญชีชั่วคราว การโอนย้ายและส่งผ่านไอเทมเสมือนจริง เป็นต้น เมื่อบริษัทใช้มาตรการจำกัดบนบัญชีที่ผิดปกติตามความต้องการของคุณ, บริษัทมีสิทธิ์ที่จะร้องขอให้คุณมอบข้อมูลส่วนบุคคลและการยืนยันที่ถูกต้องซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ลงทะเบียนไว้ หากการยืนยัน ถ้าการยืนยันตรงกัน, บริษัทจะใช้มาตรการการระงับใช้ที่จำเป็น ถ้าคุณล้ม้หลวในการมอบข้อมูลระบุตัวตนส่วนบุคคลที่ถูกต้องหรือการรับรองที่สอดคล้องกันกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ลงทะเบียนไว้ บริษัทมีสิทธิ์ที่จะปฎิเสธคำขอของคุณและจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับคุณ ถ้าบริษัทใช้มาตรการจำกัดตามฐานคำขอของคุณและก่อเกิดความสูญเสียกับคุณและผู้ใช้คนอื่น คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ


4. เพื่อความปลอดภัยของบัญชีและรหัสผ่านของคุณ, โปรดอย่ามอบบัญชีและรหัสผ่านคุณให้คนอื่นใช้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดในการให้ยืม, เช่า, ย้าย เป็นต้น), มิฉะนั้น, ผลเสียที่ตามมา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดกับบัญชีและรหัสผ่านที่ถูกขโมย), การเสียไอเทมเสมือนจริง, การสูญเสียทางเศรษฐกิจ) จะตกเป็นของคุณ


5. ถ้าคุณไม่เข้าสู่ระบบเกมภายใน 365 วัน บริษัทมีสิทธิ์ในการลบบัญชีผู้ใช้งานและข้อมูลเกมภายใต้บัญชีผู้ใช้งาน บริษัทจะแจ้งเตือนคุณก่อนการลบ 15 วัน ถ้าคุณยังไม่เข้าสู่ระบบภายในเวลาดังกล่าว บริษัทจะลบบัญชีผู้ใช้งานและข้อมูลเกมภายใต้บัญชีผู้ใช้งาน และข้อมูลที่ถูกลบจะไม่สามารถกู้คืนได้

 

6. ในบางสถานการณ์ บริษัทจัดหา "โหมดผู้มาเยือน" สำหรับผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบเกมไวขึ้น ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบเกมไวขึ้นโดยไม่ต้องลงทะเบียนบัญชีผ่านโหมดแสนสะดวกเช่น "เกมด่วน" และ "เข้าในฐานะผู้มาเยือน" คุณเข้าใจและยินยอมเพิ่มเติมว่าคุณอาจไม่สามารถเติมเงินในเกมและใช้จ่ายใน "โหมดผู้มาเยือน", ดังนั้นกรุณาเข้าระบบและผูกบัญชีผู้ใช้งานภายในเวลา ถ้าคุณไม่ผูกบัญชีคุณ เมื่อคุณถอนการติดตั้งเกม หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ใช้งานของคุณเช่นมือถือ, คอมพิวเตอร์, หรืออุปกรณ์ปลายทางที่ได้รับความเสียหาย, ข้อมูลที่เกี่ยวกับเกมทั้งหมดของคุณในโหมดผู้มาเยือนจะหายไปและไม่สามารถร้องขอให้กู้คืนได้


4. ใบอนุญาตซอฟท์แวร์เกม


1. ผู้ใช้งานสามารถรับซอฟท์แวร์เกมของบริษัทจากเวบไซต์ทางการของบริษัทหรือบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตโดยบริษัท ทางบริษัทให้สิทธิ์การใช้งานส่วนบุคคล, ไม่ใช่เชิงพาณิชย์, ไม่มีกรรมสิทธิ์, ไม่สามารถโอนย้ายได้และไม่ออกใบอนุญาตย่อยด้วยบทบัญญัติของข้อตกลงนี้ คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟท์แวร์เกมของบริษัทตามขอบเขตการอนุญาตในข้อตกลงนี้ ไปที่อุปกรณ์คุณและทำตามคำแนะนำของซอฟท์แวร์เพื่อเปิดใช้งาน


2. ผู้ใช้งานสามารถใช้ซอฟท์แวร์เกมของบริษัทเพื่อจุดประสงค์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น การใช้งานเชิงพาณิชย์ใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ของบริษัท


3. เพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยของซอฟท์แวร์เกมและปรับระบบของซอฟท์แวร์เกม บริษัทจะอัปเดท ปรับปรุงและเสริมแต่งซอฟท์แวร์เกมหรือระบบบางอย่างของซอฟท์แวร์เกมเป็นระยะ หลังจากเวอร์ชั่นใหม่ของซอฟท์แวร์ปล่อยออกมา เวอร์ชั่นเก่าของซอฟท์แวร์อาจใช้งานไม่ได้ โปรดอัปเดตซอฟท์แวร์เกมเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดทันทีเพื่อเลี่ยงข้อจำกัดในการใช้งาน


5. บริการเกม


1. ผู้ใช้งานตกลงว่าเกมของบริษัทและโครงการเก็บเงินบริการเกมของบริษัทและการเก็บเงินมาตรฐานที่บริษัทกำหนดไว้ ถ้าคุณต้องการรับบริการที่เกี่ยวข้อง คุณควรชำระเงินให้กับโครงการเก็บเงินและและเก็บเงินตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด ถ้าคุณไม่จ่ายค่าธรรมเนียมตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง, คุณจะไม่สามารถเข้าร่วมสนุกกับบริการที่เกี่ยวข้อง ไอเทมการเก็บเงินที่กำหนดและการเก็บเงินมาตรฐานจะถูกประกาศในร้านค้า, เกมมอลล์, หน้าเพจการซื้อ, เป็นต้น โปรดอ่านอย่างระมัดระวังก่อนซื้อ บริษัทมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนหรือปรับแต่งโครงการเก็บเงินและเก็บเงินมาตรฐานตามต้องการได้, และคุณจะไม่เรียกร้องการชดเชยหรือค่าชดเชยจากบริษัทเพราะการเปลี่ยนแปลงหรือปรับแต่งในโครงการเก็บเงินหรือเก็บเงินมาตรฐาน


2. ส่วนประกอบเกม อุปกรณ์เกม โทเคนเกม เป็นต้น (จากนี้จะเรียกว่า "ไอเทมเกมเสมือนจริง ") คือส่วนหนึ่งของบริการเกม, เจ้าของสิทธิ์ซึ่งเป็นของบริษัท ผู้ใช้งานมีสิทธิ์ในการรับสิทธิ์เพื่อใช้ไอเทมเสมือนจริงในเกมภายใต้สัญญาของข้อตกลงต่อไปนี้และกฎเกมที่ระบุไว้ ไอเทมในเกมเสมือนจริงทุกรูปแบบ, ถ้าไม่มีเครื่องหมายพิเศษที่ระบุระยะเวลาการใช้, ผู้ใช้งานสามารถใช้ต่อไปจนกว่าบริการเกมที่เกี่ยวข้องจะสิ้นสุดลง; ถ้าระยะเวลาการใช้งานระบุไว้อย่างชัดเจน, ระยะเวลาการใช้จะเป็นไปตามระยะเวลาที่ทำเครื่องหมายไว้ ยกเว้นนอกเหนือจากเหตุสุดวิสัยหรือเหตุผลจากทางบริษัท ไอเทมเสมือนจริงจะใช้งานไม่ได้อีกหลังหมดอายุ


3. เพื่อให้บริการเกมที่ดีขึ้นกับผู้ใช้งาน บริษัทอาจต้องทำการปรับแต่งเนื้อหาของเกม ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับรูปลักษณ์ภาพศิลป์ สกิลและการตั้งค่าของตัวละครเกม อุปกรณ์เกมและไอเทมเกมอื่นๆที่คุณใช้งาน คุณเข้าใจและยอมรับว่าการปรับแต่งดังกล่าวเป็นแนวทางปฎิบัติทั่วไปในการดำเนินงานของเกม และคุณจะไม่ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายใดๆของบริษัทอันเนื่องมาจากการปรับแต่งดังกล่าว


4. ข้อมูลทั้งหมด (ยกเว้นสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นส่วนตัวเช่นชื่อ หมายเลขไอดี เบอร์โทรศัพท์ของคุณ เป็นต้น) ที่สร้างขึ้นระหว่างการใช้งานของคุณกับบริการเกมของบริษัทเป็นของบริษัท และบริษัทมีสิทธิ์ในการเก็บรักษาและจัดการมัน


5. มีสถานการณ์ที่ไม่เป็นรูปธรรมของความไม่ลงรอยกันระหว่างระบบปฎิบัติการที่แตกต่าง ซึ่งส่งผลกับบัญชีคุณ ข้อมูลเกมและบันทึกการชำระเงินในหนึ่งระบบปฎิบัติการที่ไม่แบ่งปันร่วมกับระบบปฎิบัติการอื่น ความเสี่ยงของการสูญเสียการชำระเงินและข้อมูลเกมที่เกิดจากการสลับใช้ระบบที่แตกต่างกันเป็นภาระของคุณ โดยคุณและบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆในเรื่องรี้


6. อาจมีการบังคับการต่อสู้ในพื้นที่หรือรูปแบบการเล่นเกมในเกม ถ้าคุณไม่ยินยอมในการบังคับต่อสู้ โปรดอย่าเข้าไปเล่นเกมหรือพื้นที่เกม; เมื่อคุณคลิก "ยอมรับ " หรือเข้าไปในพื้นที่บังคับต่อสู้หรือรูปแบบการเล่นเกม จะถือว่าคุณยอมรับรูปแบบการเล่นเกมและยอมรับผลของเกม


7. โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร คุณอาจไม่บันทึก แสดง คัดลอก เผยแพร่หรือเล่นส่วนของเนื้อหาเกม หน้าจอ เป็นต้น ผ่านซอฟท์แวร์บุคคลที่สาม เวบไซต์และแพลตฟอร์มระหว่างการใช้บริการเกม


8. เมื่อคุณใช้บริการเกมของบริษัทเรา อาจมีข้อมูลเกมไม่ปกติเนื่องจากบั๊กซอฟแวร์ เวอร์ชั่นที่บกพร่อง ไวรัสบุคคลที่สามเข้าโจมตี หรือตัวแปรอื่น ถ้ามีความผิดปกติในข้อมูล บริษัทจะทำการสืบสวนหาสาเหตุ ระหว่างการสืบสวน บริษัทอาจทำการระงับการใช้บัญชีเกมคุณหรือตัวละครชั่วคราว; ถ้าข้อมูลผิดปกติเกิดขึ้นโดยพฤติกรรมเกมผิดปกติ บริษัทมีสิทธิ์ในการจัดเก็บข้อมูลเกมไปยังสถานะก่อนเกิดความผิดปกติ


9. สำหรับการทำงานปกติของเซิร์ฟเวอร์เกม บริษัทต้องทำการปิดเซิร์ฟเวอร์เพื่อปิดปรับปรุงตามปกติหรือปิดปรับปรุงฉุกเฉินในกรณ๊เร่งด่วน คุณเข้าใจและยินยอมที่คุณจะไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับการรับผิดทางกฎหมายใดของบริษัท เนื่องจากการหยุดให้บริการเกมตามปกติหรือการระงับใช้เนื่องจากสถานการณ์ที่กล่าวข้างบน


ในยามจำเป็น บริษัทถือสิทธิ์ในการตัดสินใจด้วยตัวเองในการยุติหรือยุติการดำเนินการเกมของบริษัทในบางส่วน


6. จรรยาบรรณผู้ใช้งาน


1. โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทหรือภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ทำพฤติกรรมดังต่อไปนี้:


(1) วิศวกรรมย้อนกลับ, ประกอบย้อนกลับ, ประมวลย้อนกลับหรือพยายามอื่นใดในการรหัสต้นฉบับของซอฟท์แวร์เกม หรือหาช่องว่างหรือปรับเปลี่ยนซอฟท์แวร์เกมของบริษัท


(2) การทำ, ประกาศ, เผยแพร่หรือใช้เครื่องมือโกงรูปแบบใดก็ตามหรือโปรแกรมที่ขัดขวางความยุติธรรมของเกม เครื่องมือหรือโปรแกรมโกงเหล่านี้จะทำงานบนซอฟท์แวร์เกมหรือข้อมูลและซอฟท์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับความจำของอุปกรณ์ระหว่างการทำงานของซอฟท์แวร์ระหว่างประมวลผล, ข้อมูลโต้ตอบระหว่างไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงระบบข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานของซอฟท์แวร์, คัดลอก, ปรับแต่ง, เพิ่ม, ลบ, เชื่อมต่อเพื่อใช้งานหรือสร้างงานที่แตกแขนงใดๆออกมา, การปรับแต่งระบบหรือผลการดำเนินการของซอฟท์แวร์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดในปลั๊กอิน ซอฟท์แวร์บุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาต, ระบบ, เป็นต้น


นับตั้งแต่ที่เครื่องมือโกงเป็นปลั๊กอินที่ซ่อนอยู่หรือหายไปหลังใช้ คุณเข้าใจและตกลงในการใช้ข้อมูลสังเกตุการณ์ในโปรแกรมเกมเพื่อเป็นพื้นฐานในการตัดสินว่าคุณใช้งานเครื่องมือเกมหรือไม่


(3) ใช้ตัวเร่งความเร็วเครือข่าย ตัวช่วยและซอฟท์แวร์ภายนอกอื่น โปรแกรมบอทหรือตัวเชื่อมต่อเกมเพื่อสร้างความเสียหายกับการบริการ, ขัดขวางระเบียบการให้บริการปกติ และส่งผลต่อสมดุลและความยุติธรรมของเกม


(4) โดยการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์เกมส่วนตัว, เป็นต้น., ให้บริการที่เหมือนกันหรือคล้ายกันกับบริการเกมของบริษัทให้แก่ผู้อื่น ไม่ว่าจะด้วยจุดประสงค์เชิงพาณิชย์หรือไม่ก็ตาม


(5) สแกน สืบรู้และทดสอบซอฟท์แวร์เกมเพื่อตรวจจับ ค้นหาและหาช่องโหว่ที่เป็นไปได้และข้อผิดพลาด (บั๊ก) ในเกม, หรือใช้โปรแกมช่องโหว่และข้อผิดพลาด (บั๊ก) เพื่อขัดขวางการดำเนินการของเกมตามปกติและรับผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม หรือแพร่บั๊กหรือบั๊กในโปรแกรมเกม


(6) การโจมตีหรือแฮ็คเข้าเซิร์ฟเวอร์โปรแกรมเกมหรือเซิร์ฟเวอร์เวบไซต์บริษัท, เพื่อส่งผลกับการดำนินการปกติของเซิร์ฟเวอร์


(7) ใช้, เช่า, ยืม, คัดลอก, ปรับแต่ง, เชื่อมต่อ, พิมพ์ใหม่, ประมวล, เผยแพร่, ประกาศ, เป็นต้น., ซอท์แวร์เกมและส่วนของเนื้อหาในซอฟท์แวร์เกมหรือทั้งหมดเหนือขอบเขตที่ได้รับอนุญาตของข้อตกลงนี้

 

(8) ปรับแต่ง, ปกปิด, และลบชื่อ, โลโก้บริษัท, เครื่องหมายการค้า, ข้อมูลลิขสิทธิ์, คำชี้แจงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา, แหล่งการให้บริการ เป็นต้น ของโปรแกรมซอฟท์แวร์เกม


(9) การกระทำอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนโดยบริษัท


2. ในการใช้บริการเกมของบริษัท คุณต้องไม่มีส่วนร่วมในพฤติกรรมเกมที่ไม่เหมาะสมดังต่อไปนี้:


(1) ประกาศและเผยแพร่คำพูดที่ผิดกฎหมายหรือข้อมูลที่ไม่เหมาะสม รวมถึงแต่ไม่จำกัดในการเผยแพร่คำพูดที่ไม่เหมาะสม การสแปมข้อมูลโฆษณา, ปลั๊กอินประชาสัมพันธ์, ไวรัส, การเพิ่มเลเวล, การทำธุรกรรมภายนอกเกมและข้อมูลอื่นในเกม


(2) ใช้เนื้อหาซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเชื้อชาติ/ศาสนา การเมือง การแบ่งแยกในระดับภูมิภาค สิ่งลามกอนาจาร/คำหยาบคาย การหมิ่นประมาท/การข่มขู่ การล่วงละเมิด การดูถูก ความเข้าใจผิด ยาต้องห้าม ยาเสพติด เป็นต้น เป็นชื่อเล่นและชื่อบทบาท หรือชื่อกลุ่มหรือ องค์กรในเกม


(3) ขโมยบัญชีเกมผู้อื่น ไอเทมเกมเสมือนจริง ข้อมูลส่วนบุคคลผู้เล่น, การช่วยเหลือโจรในการปฎิบัติการและโอนไอเทมเกมเสมือนจริง เป็นต้น; ซื้อหรือรับบัญชีเกม, ไอเทมเกมเสมือนจริงไปฟรีๆ เป็นต้น รับจากผู้อื่นผ่านบัญชีโจร เพื่อคงรักษาความยุติธรรมของเกมและผลประโยชน์ของผู้ใช้งานที่ถูกขโมย, แม้ว่าคุณจะไม่ทราบว่าได้ซื้อไอเทมเสมือนจริงจากผู้อื่นที่ทำการแฮ็ค, และจากนั้นโอนมาให้คุณ, บริษัทยังมีสิทธิ์ในการทวงไอเทมเสมือนจริงที่คุณได้ซื้อไปกลับมา


(4) การกระทำที่อ้างว่ามาจากระบบทางการ บริการลูกค้าอย่างเป็นทางการ เพื่อน เป็นต้น ในเกม, การฉ้อโกงไอเทมเกมเสมือนจริงของคนอื่นหรือทรัพย์สินอื่นเพื่อจุดประสงค์ของการครอบครองที่ผิดกฎหมาย; ในการคงรักษาความยุติธรรมของเกมและผลประโยชน์ของผู้ใช้งานที่ถูกขโมย แม้ว่าคุณจะไม่ทราบว่าได้ซื้อไอเทมเสมือนจริงจากผู้อื่นที่ทำการแฮ็ค, และจากนั้นโอนมาให้คุณ, บริษัทยังมีสิทธิ์ในการทวงไอเทมเสมือนจริงที่คุณได้ซื้อไปกลับมา


(5) หลังชำระเงิน ผู้ใช้งานใช้นโยบายแพลตฟอร์มหรือช่องโหว่เพื่อยื่นขอคืนเงินด้วยเหตุผลไม่สมควร, การครอบครองหรือใช้บริการเติมเงินหรือกำไรจากสิ่งผิดกฎหมาย


(6) การซื้อขายบัญชีเกม สกุลเงินเกมเสมือนจริงหรืออุปกรณ์เกม เหรียญเกมและสิ่งประกอบเกมและไอเทมเกมเสมือนจริงบนแพลตฟอร์มค้าขายที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท


(7) พฤติกรรมมิชอบอื่นใดที่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมวงกว้าง


3. หากคุณละเมิดจรรยาบรรณผู้ใช้งานและมีส่วนร่วมในพฤติกรรมข้างต้นขณะใช้บริการเกมของบริษัท, บริษัทมีสิทธิ์ในการปฎิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้กับคุณ ขึ้นกับความรุนแรงของสถานการณ์และตามบทบัญญัติของข้อตกลงนี้และกฎที่เกี่ยวข้องกับเกม มาตรการการดูแลรักษา:


(1) คำเตือน, คำเตือนของการกระทำความผิดโดยผู้เล่นที่ฝ่าฝืนกฎ


(2) ใบ้, ปิดช่องทางการแชททั้งหมดหรือส่วนหนึ่งของผู้เล่นที่ทำผิด เพื่อที่ผู้เล่นที่ทำผิดจะไม่สามารถพูดคุยในเกมหรือแชทกับผู้เล่นอื่น;


(3) การจำกัดพฤติกรรมเกม, จำกัดตัวละครของผู้เล่นทำผิดกฎเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในการจำกัดหรือห้ามผู้เล่นที่ทำผิดกฎจากการเข้าฉากที่กำหนดไว้ในเกมหรือใช้บริการเกมเฉพาะเจาะจง;


(4) ระงับการใช้งานบัญชีเกมชั่วคราวหรือถาวรสำหรับผู้เล่นที่ทำผิดกฎจากการเข้าสู่เกมเพื่อใช้เกมของบริษัท


(5) บังคับออฟไลน์, บังคับผู้เล่นที่ทำผิดให้ออกเกม รวมถึงการออกเกมของผู้มีสิทธิ์หรือออกเกมทั้งหมด


(6) รีเซ็ตเนื้อหา, สำหรับการรีเซ็ตหรือบังคับแก้ไขของผู้เล่นที่ผิดกฎ, ข้อมผูลผิดกฎหมายในตัวเองเช่นชื่อตัวละคร ชื่อ ภาพที่ผิกกฎหมาย เป็นต้น;


(7) กู้คืน, ลดหรือจำกัดรายได้ภายในเกมคุณ, รายได้ที่ได้รับในเกมโดยผู้เล่นที่ทำผิดกฎเนื่องจากการกระทำความผิด (รวมถึงไอเทมเสมือนจริงเช่นอุปกรณ์ประกอบเกม อุปกรณ์ สกุลเงินเสมือนจริงในเกมและค่าประสบการณ์ เลเวลสิทธิ์พิเศษ เลเวล เป็นต้น และข้อมูลเกี่ยวข้องกับตัวละครเกม), รวมถึงแต่ไม่จำกัดในการรีไซเคิล, ลดและจำกัดไอเทมเกมเสมือนจริง


(8) ลบไฟล์ ลดหรือออกจากระบบบัญชีเกม ไฟล์ตัวละคร ข้อมูลเกมหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเกม


(9) หยุดบริการ ระงับหรือสิ้นสุดการใช้เกมและบริการของบริษัทโดยผู้เล่นที่ทำผิด หรือแจ้งให้คุณทราบเพียงฝ่ายเดียวถึงการสิ้นสุดข้อตกลงนี้;


(10) การรับผิดชอบทางกฎหมาย ถ้าพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้เล่นที่ทำผิดกฎสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือบริษัท ความรับผิดชอบทางแพ่ง ทางฝ่ายปกครองหรือทางอาญาของผู้เล่นที่ทำผิดกฎจะถูกทำการสืบสวน


(11) อื่นๆ, บริษัทแจ้งให้ผู้เล่นในมาตรการลงโทษอื่นใดผ่านประกาศเกม กฎฟอรั่ม แจ้งเตือน เป็นต้น


7. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา


1. ข้อมูลของบริษัทบนซอฟท์แวร์ของบริษัท (รวมถึงแต่ไม่จำกัดในซอฟท์แวร์, เทคโนโลยี, โปรแกรม, โค้ด, อินเตอร์เฟสผู้ใช้งาน) และข้อมูลที่เกี่ยวข้องบริการเกมของบริษัท (รวมถึงแต่ไม่จำกัดในข้อความ ข้อมูล ภาพ เสียง วีดีโอ กราฟฟิกแบะการออกแบบอินเตอร์เฟสหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น) เพลิดเพลินไปกับความเป็นเจ้าของอย่างสมบูรณ์แบบและ/หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดในสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเช่นลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้าและสิทธิทางกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง) หากไม่มีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท คุณอาจไม่ได้ใช้งานเนื้อหาเชิงพาณิชย์ไม่ว่าทางใดก็ตาม


2. บริการเกมของบริษัทอาจเกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาบุคคลที่สาม ถ้าผู้ผลิตบุคคลที่สามมีข้อกำหนดสำหรับการใช้งานของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ บริษัทจะแจ้งคุณถึงความต้องการดังกล่าวในลักษณะที่เหมาะสม และคุณจะต้องปฎิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว


3. เว้นแต่จะมีหลักฐานที่ขัดแย้ง เนื้อหาที่คุณอัปโหลด สร้างและแชร์ขณะในเกมและบริการของบริษัทเป็นของคุณ เว้นแต่จะมีข้อตกลงกับทั้งสองฝ่าย เมื่อคุณแชร์ เผยแพร่หรืออัปโหลดเนื้อหาที่ถูกคุ้มกันโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา คุณได้ให้สิทธิ์ในการใช้งานกับเราแบบไม่ผูกขาด โอนย้ายได้ แบ่งแยกได้ ฟรีและอนุญาตสากลแก่เรา อนุญาตให้บริษัทจัดเก็บ เผยแพร่ คัดลอก ปรับแต่ง ปรับ ประกาศ แปล สร้างงานที่แยกออกไปตามฐานของ เผยแพร่และแสดงสิทธิ; รวมส่วนของเนื้อหาหรือทั้งหมดเข้ากับรูปแบบงานอื่น สื่อ เทคโนโลยี สิทธิในการพัฒนาเชิงพาณิชย์และเผยแพร่เนื้อหา; และสิทธิในการอนุญาตทำซ้ำที่อัปโหลดเนื้อหาไปยังผู้ผลิตบุคคลที่สามในลักษณะที่กล่าวถึงด้านบนภายใต้ข้อกำหนดของการแจ้งครั้งแรกและขอความยินยอมอย่างชัดเจนจากคุณ


4. สิทธิอื่นทั้งหมดที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนจากข้อกำหนดอื่นของข้อตกลงนี้ยังคงสงวนไว้โดยบริษัท


8. นโยบายความเป็นส่วนตัว


1. เพื่อให้ผู้ใช้งานใช้บริการเกมของบริษัทได้ง่ายดายยิ่งขึ้นและพึงพอใจมากขึ้น บริษัทอาจรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านช่องทางที่สมเหตุสมผลระหว่างการใช้บริการเกมของผู้ใช้งาน เมื่อบริษัทระบุให้ผู้ใช้งานมอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อระบุตัวตนส่วนบุคคลของพวกเขา พวกเขาต้องเปิดเผยนโยบายปกป้องความเป็นส่วนตัวของพวกเขาและนโยบายการใช้งานข้อมูลสวนตัวแก่ผู้ใช้งานอย่างแน่ชัดและง่ายต่อการมองเห็นล่วงหนา และมีมาตรการที่จำเป็นในการปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน


2. โดยไม่ได้รับอนุญาตของผู้เล่น บริษัทจะไม่มอบ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สามใดๆ ยกเว้นกรณีต่อไปนี้:


(1) ผู้ใช้งานหรือผู้ปกครองผู้ใช้งานอนุญาตให้บริษัทเปิดเผย


(2) เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทเปิดเผย


(3) ตุลาการหรือเจ้าหน้าที่ดูแลที่ร้องขอให้บริษัทมอบให้กับพวกเขาตามฐานการดำเนินการทางกฎหมาย


(4) เมื่อบริษัทยื่นฟ้องหรืออำนาจชี้ขาดต่อผู้ใช้งานในการที่จะปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ทางกฎหมาย


(5) เมื่อข้อมูลที่ระบุตัวตนของผู้ใช้งานมอบให้เพื่อตอบสนองคำขอทางกฎหมายของผู้ปกครองของผู้ใช้งาน


3. สำหรับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องการเก็บรวบรวม ใช้งานและปกป้องข้อมูลผู้ใช้งาน โปรดอ่านรายละเอียดใน "นโยบายความเป็นส่วนตัว"


9. เหตุสุดวิสัย


บริษัทรับภาระผูกพันตามกฎหมาย แต่สำหรับข้อมูลการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายข้อมูล การเชื่อมต่อล้มเหลว คอมพิวเตอร์หรือความล้มเหลวของระบบอื่นๆ การแฮ็ค ไวรัสคอมพิวเตอร์ พลังงานล้มเหลว การโจมตี จลาจล ไฟ น้ำท่วม พายุ เหตุระเบิด สงคราม การกระทำจากหน่วยงานรัฐ คำสั่งจากหน่วยงานปกครองหรือความเสียหายที่เกิดกับคุณเนื่องจากเหตุผลบุคคลที่สาม บริษัทไม่รับผิดชอบในความเสียหายอื่นใดนอกจากที่กฎหมายระบุไว้อย่างชัดเจน

 

10. การใช้กฎหมายและอำนาจศาล


1. ข้อสรุป การดำเนินการ การตีความและการระงับข้อพิพาทของข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของฮ่องกง (ยกเว้นความขัดแย้งทางกฎหมาย) อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศจะไม่มีผลบังคับใช้ คุณรับทราบและรับรู้ว่าการเรียกร้องและดำเนินการทางกฎหมายระหว่างคุณและบริษัทของเราจะถูกส่งไปยังคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศจีน ("CIETAC") ศูนย์อนุญาโตตุลากรเขตฮ่องกง ซึ่งจะดำเนินการตามกฎหมายของคณะกรรม คำชี้ขาดจากอนุญาโตตุลากรถือเป็นสิ้นสุดและมีผลผูกมัดกับทั้งสองฝ่าย คุณตกลงและสละสิทธิ์ในข้อโต้แย้งทั้งหมดต่อความบกพร่องของอำนาจศาลส่วนบุคคลและ /หรือความไม่สะดวกในข้อกำหนดของสถานที่และเขตอำนาจศาลผ่านอนุญาโตตุลาการหรือการตัดสินของศาล


2. ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับใช้ ทั้งสองฝ่ายยืนยันว่าการระงับข้อโต้แย้งใด ไม่ว่าในอนุญาโตตุลากรหรือศาล จะดำเนินการเป็นรายบุคคลเท่านั้น มากกว่าในห้องร้องเรียนหรือการดำเนินคดี

 

11. อื่นๆ


1. ประกาศทั้งหมดที่ส่งถึงผู้เล่นโดยทางบริษัทสามารถส่งได้ในรูปแบบของประกาศ อีเมล สายเรียกทางโทรศัพท์ปกติ ข้อความสั้น เป็นต้น ในเกม บนเวบไซต์เกมหรือหน้าเพจสำคัญของฟอรั่มทางการของเกม


2. ประโยคอื่นใดของข้อตกลงนี้ถือเป็นโมฆะ ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ และไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ของประโยคที่เหลือของข้อตกลงนี้


3. หัวข้อของแต่ละประโยคของข้อตกลงนี้มีไว้เพื่อช่วยคุณให้เข้าใจเนื้อหาที่แสดงในประโยค และไม่ส่งผลกระทบหรือจำกัดความหมายหรือการตีความประโยคของข้อตกลงนี้


ถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อตกลงนี้หรือมีคำร้องใดเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากหรือเชื่อมโยงกับข้อตกลงนี้ โปรดติดต่อหาเราในทันทีผ่านอีเมลที่【cs@monkeykingaoh.com】