กิจกรรมงานเลี้ยงฉงเซียว

2022-07-28

ระยะเวลากิจกรรม: 29 - 31 ก.ค. เวลา 00:00 - 24:00 น.(GMT+8)

ระยะเวลารับรางวัล: 1 ส.ค. เวลา 00:00 - 24:00 น. (GMT+8)

ระยะเวลาคะแนน&คะแนนสะสมชาร์ตอันดับ: 29 - 31 ก.ค. เวลา 00:00 - 24:00 น.(GMT+8)

เงื่อนไขเข้าร่วม: กิจกรรมข้ามเซิร์ฟ ระยะเวลาเปิดเซิร์ฟ ≥ 4 วัน และผู้เล่น ≥ Lv. 30


กติกา:

1. ในช่วงเวลารับรางวัล (วันที่ 1 ส.ค. เวลา 00:00 - 24:00 น.(GMT+8)) ผู้เล่นไม่สามารถเข้าร่วม [เวทีระบำฉงเซียว] เพื่อ [มอบดอกไม้] ได้ แต่ยังคงรับรางวัลความชอบที่ยังไม่ได้รับได้ และยังคงซื้อแพ็กรางวัลต่างๆได้ใน [หอการค้าเซิ่นโหลว]

2. เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมไอเทม [ดอกไม้] ที่ยังไม่ได้ใช้ จะถูกเก็บไว้ใช้ในกิจกรรม [งานเลี้ยงฉงเซียว] ครั้งต่อไป


เข้าร่วมกิจกรรม [งานโคมไฟ] แบ่งเป็น 4 โหมด คือ เควสแอคทีฟ, เวทีระบำฉงเซียว, มายากลดอกไม้ และหอการค้าเซิ่นโหลว


[เควสแอคทีฟ] —— ระบำฉงเซียวกับขุนพล

ในระยะเวลากิจกรรม ผู้พิทักษ์สำเร็จเควสแอคทีฟรับ [ดอกไม้] และ [ตำลึง]

[ดอกไม้] เป็นไอเทมเฉพาะพิเศษของกิจกรรมครั้งนี้ ใช้ใน [เวทีระบำฉงเซียว] เท่านั้น


[เวทีระบำฉงเซียว] —— มอบดอกไม้แด่ขุนพลสาวในดวงใจ

1. ระยะเวลากิจกรรมผู้เล่นรับ [ดอกไม้] มอบแด่ ฉางเอ๋อ

ทุกวันเวลา 00:00 - 02:00(GMT+8)และ 06:00 - 24:00 น.(GMT+8) ทุก 1 ช.ม. เปิดอันดับมอบดอกไม้ 1 รอบ ในระยะเวลากิจกรรมเปิดอันดับมอบดอกไม้ให้ขุนพลสาวจะเข้าร่วมการจัดอันดับมอบดอกไม้ และ 100 อันดับแรกจะถูกบันทึกจำนวนดอกไม้ เมื่อสิ้นสุดรอบระบบจะทำการคำนวณและมอบรางวัลตามลำดับของผู้เล่นผ่านช่องทางจดหมาย

2. ระดับค่าความชอบ

ทุกครั้งมอบดอกไม้ให้ขุนพลสาวรับค่าความชอบสะสม 1 แต้ม เมื่อคะแนนสะสมถึงจำนวนที่กำหนด ระดับค่าความชอบของขุนพลสาวจะเพิ่มขึ้น ค่าความชอบทุกครั้งระดับเพิ่ม +1 รับรางวัลค่าความชอบ และรางวัลสูงสุดคือระดับ 11

3. แต้มก้านดอกไม้

ผู้เล่นทุกครั้งมอบดอกไม้ให้ขุนพลสาว รับจำนวนสุ่ม [แต้มก้านดอกไม้] และใช้ [แต้มก้านดอกไม้] ในการแลกไอเทมใน [หอการค้าเซิ่นโหลว]


[หอการค้าเซิ่นโหลว] ——ร้านค้าไอเทม

ผู้พิทักษ์ซื้อ [แพ็กดอกไม้] ในร้านค้าหอการค้าเซิ่นโหลว เพื่อเพิ่มจำนวนไอเทม [โบตั๋นฉงเซียว] 

นอกจากนี้ผู้เล่นยังสามารถใช้ [แต้มก้านดอกไม้] แลกไอเทมที่ต้องการในหน้า [คะแนน] ได้


[มายากลดอกไม้] —— รักษาดอกไม้ฝ่ายตนเอง

เมื่อเริ่มกิจกรรมมายากลดอกไม้จะมีปีศาจมาแอบขโมยดอกไม้ ดังนั้นผู้เล่นต้องควบคุมกระต่ายหยกโจมตีปีศาจเหล่านั้น คุ้มครองดอกไม้ไม่ให้ถูกขโมยไป

กิจกรรมมายากลดอกไม้ในทุกรอบจะมีเวลา 60 วินาที ก่อนสิ้นสุดเวลานับถอยหลังผู่เล่นต้องรักษาจำนวนดอกไม้ไม่ให้เป็น 0 และสังหารปีศาจจะต้องมีพลังที่เพียงพอ เมื่อสะสมพลังครบจะปล่อยสกิลและกำจัดปีศาจที่ปรากฏทั้งหมด

เมื่อสิ้นสุดเวลานับถอยหลังจำนวนดอกไม้ยิ่งมากรับรางวัลยิ่งเยอะ ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมกิจกรรมหลายครั้ง รับรางวัลสูงสุดคือ 10 โบตั๋นฉงเซียว เมื่อจำนวนรางวัลเต็มจะไม่สามารถรับรางวัลเพิ่มได้อีก